EKO Blog

Svjetski dan tla

Svjetski dan tla održava se svake godine 5. decembra od svoga utemeljena 2013. godine na konferenciji Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) održanoj u Rimu. Svake

Kako puniti baterije?

Iako se već razvijaju ne-litijumske punjive baterije, i dalje velika većina baterija koje koristimo i koje su pristupačne su litijumske ili nikl-kadmijumske.  Milioni nepunjivih baterija