Smjernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Smjernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa imaju za cilj i dodatnu podršku organima državne uprave u procesu razumijevanja i unapređenja postojećih modela informisanja, savjetovanja i uključivanja organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Učešćem organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i primjene propisa povećava se njihova preciznost i razumljivost, pozitivni efekti koje proizvode, olakšava se njihovo sprovođenje i smanjuju troškovi organa koji ih sprovode i subjekata na koje se primjenjuju.
Nivoi učešća organizacija civilnog društva u procesu pripreme, donošenja i praćenja primjene propisa u smislu mogu obuhvatiti:
· Informisanje
· Savjetovanje
· Uključivanje
· Partnerstvo
Učešće organizacija civilnog društva u postupcima pripreme, donošenja i praćenja primjene propisa zasniva se na sljedećim principima:
· Aktivno učešće organizacija civilnog društva u svim fazama procesa donošenja propisa
· Uzajamno povjerenje
· Otvorenost i odgovornost
· Djelotvornost, efikasnost i ekonomičnost
· Blagovremeno informisanje o planu donošenja propisa
· Omogućavanje učešća osoba sa invaliditetom u postupcima donošenja propisa