Edukacija

Organizacije civilnog društva u ovim odeljcima mogu na jednom mjestu pronaći pravne propise koji se odnose na regulisanje rada OCD. Promjene propisa se redovno ažuriraju. Uzevši u obzir da se Bosna i Hercegovina nalazi u procesu pridruživanja EU, u ovom dijelu možete pronaći i evropsku regulativu i regulativu Bosne i Hercegovine.

Sa ciljem osnaživanja i razvoja unutrašnjih kapaciteta organizacija civilnog društva REC će organizirati niz treninga usmjerenih na lobiranje, učešće javnosti, komunikacije, ,,Watchdog, odnosno uloge ,,budnog oka’’ i kako OCD najbolje mogu preuzeti tu ulogu i postići željene rezultate. Organizacije civilnog društva se tako mogu bliže upoznati sa vještinama u ovoj oblasti, koje mogu doprinjeti njihovom radu i funkcionisanju.

Ukoliko organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša imaju bilo kakvih nedoumica, ukoliko je potrebna dodatna podrška ili edukacija, kao i ukoliko želite da se obrade još neke od tema iz oblasti zaštite okoliša za koje smatrate da su važne, pozivamo vas da se obratite REC uredu.