Baza znanja

Politika zaštite okoliša mora se zasnivati na pouzdanoj nauci. Time se osigurava politička legitimnost i gradi povjerenje javnosti. Da bi to bilo moguće, informacije o okolišu moraju biti vjerodostojne i usporedive, ne smije biti sumnje u njihovu kvalitetu i moraju biti lako dostupne. EU je sebi odredila cilj unaprjeđenja baze znanja za politiku zaštite okoliša.

Baza znanja predstavlja platfotmu namenjenu civilnom društvu čija je sfera interesovanja Poglavlje 27.