administrator

NEST Projekat predstavljen u okviru Panela na 105. Rose-Roth seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a

U Sarajevu je u periodu od 14-16 novembra 2023. godine održan trodnevni 105. Rose-Roth seminar Parlamentarne skupštine NATO-a u suorganizaciji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.   Tema seminara bila je “Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan u nestabilnom međunarodnom sigurnosnom okruženju”, a jedan od panela bio je posvećen Klimatskim promjenama i otpornosti Zapadnog Balkana.   …

NEST Projekat predstavljen u okviru Panela na 105. Rose-Roth seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a Read More »

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Priručnika i kontrolnih listi za analizu i provjeru Strudija o PUO i SPUO(REC – 012/2023)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog …

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Priručnika i kontrolnih listi za analizu i provjeru Strudija o PUO i SPUO(REC – 012/2023) Read More »

Održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Proteklu sedmicu u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske održali smo sastanak sa predstavnicima ovog ministarstva u okviru NEST projekta. Tokom sastanka predstavljeni su rezultati do sada realizovanih aktivnosti i usaglašena lista prioriteta koji trebaju biti realizirani do kraja projekta. Osim diskusije o samom NEST projektu diskutovalo se o prioritetnim potrebama …

Održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Read More »

Održani sastanci sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca

Sastancima koji su održani 12. i 13. 09. 2023. godine sa direktorima Centara za edukaciju sudija i tužilaca iz Republike Srpske i Federacije BiH, g-dinom Tomislavom Čavićem i g-dinom Arbenom Murtezićem, Resursni centar za okoliš nastavlja svoje aktivnosti u okviru NEST projekta. Na sastancima bilo je riječi o aktivnostima i prioritetima u sprovođenju budućih aktivnosti …

Održani sastanci sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Read More »

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Izmjena u dopuna Zakona o upravljanju otpadom FBiH (REC – 009/2023)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog …

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Izmjena u dopuna Zakona o upravljanju otpadom FBiH (REC – 009/2023) Read More »

Organiziran treći trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE

U Sarajevu je početkom Jula 2023. u Hotelu Holiday organiziran treći trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE posvećen temi „TEHNIKE ZAGOVARANJA, LOBIRANJA, PRAĆENJA I KOMUNICIRANJA U PROCESIMA DONOŠENJA OKOLIŠNIH ODLUKA” sa posebnim fokusom na obaveze i izvještavanje prema važnim međunarodnim konvencijama i direktivama koje je BiH ratificitala i preuzela (IED, Aarhuska Konvencija, PRTR protokol, ESPOO …

Organiziran treći trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE Read More »

KONKURS ZA POSAO : Službenik/ca za finansije

KONKURS ZA POZICIJU FINANSIJKSOG SLUŽBENIKA! ROK ZA APLICIRANJE 20.06.2023. godine.   Resursni centar za okoliš (REC) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana s ciljem da pruži podršku unapređenju stanja i rješavanju problema u oblasti zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini i šire. REC je osnovan 1998. godine, tada kao Regionalni centar za zaštitu okoliša …

KONKURS ZA POSAO : Službenik/ca za finansije Read More »

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu PRTR Pravilnika za Brčko Distrikt (REC – 006/2023)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog …

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu PRTR Pravilnika za Brčko Distrikt (REC – 006/2023) Read More »

Posjeta delegacije Ambasade Švedske u BiH

Bilo nam je zadovoljstvo danas ugostiti delegaciju Ambasade Švedske u BiH! U posjeti su nam bile direktorica razvojne saradnje Eva Gibson Smedberg, rukovodilac programa za okoliš i klimatske promjene Aiša Bijedić i kontrolorka Ina Hasanbegović. Razgovarali smo o napretku i rezultatima koje smo postigli u okviru NEST projekta, dosadašnjim aktivnostima, i planovima za narednu godinu. …

Posjeta delegacije Ambasade Švedske u BiH Read More »

PONOVNI KONKURS ZA POZICIJU FINANSIJKSOG SLUŽBENIKA

PONOVNI KONKURS ZA POZICIJU FINANSIJKSOG SLUŽBENIKA! ROK ZA APLICIRANJE 10.03.2023. godine. Resursni centar za okoliš (REC) je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana s ciljem da pruži podršku unapređenju stanja i rješavanju problema u oblasti zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini i šire. REC je osnovan 1998. godine, tada kao Regionalni centar za zaštitu okoliša …

PONOVNI KONKURS ZA POZICIJU FINANSIJKSOG SLUŽBENIKA Read More »