admin

Svjetski dan tla

Svjetski dan tla održava se svake godine 5. decembra od svoga utemeljena 2013. godine na konferenciji Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) održanoj u Rimu. Svake godine se obilježava pod određenim temama, kojima se želi istaći utjecaj tla na naše živote. Ovogodišnji Svjetski dan tla obilježava se pod motom: “Zaustavimo salinizaciju tla, povećajmo produktivnost tla.” Na …

Svjetski dan tla Read More »

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP26)

COP26 u Glasgowu, skup gotovo 200 nacionalnih delegacija, završen je u novembru. S relativnim uspjehom, reklo bi se, jer dogovor koji je na kraju sklopljen trebalo bi i provesti u svrhu ostvarenja ciljeva koji bi morali dovesti do smanjenja klimatskih promjena. Prvi se put kao najvažniji cilj postavlja smanjenje korištenja fosilnih goriva, koja se smatraju …

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP26) Read More »

COP 15 – Prvi dio Konvencije Ujedinjenih Naroda o biodiverzitetu – Usvojena Kunming deklaracija

Na Sastanku stranaka na visokom nivou, prvom dijelu 15. sastanka Konferencije stranaka (COP15) Konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti, usvojena je Kunming deklaracija. Delegacija Bosne i Hercegovine predvođena Federalnom ministricom okoliša i turizma gospođom Editom Đapo prisustvovala je ovom historijski važnom sastanku, na kojem se ministrica obratila u ime Bosne i Hercegovine. Kunming deklaracija, najnoviji …

COP 15 – Prvi dio Konvencije Ujedinjenih Naroda o biodiverzitetu – Usvojena Kunming deklaracija Read More »

Sporazum u Parizu – ekologija ovdje i sada

Pariški sporazum jedan je od najnovijih aktuelnih pokušaja da se emisije štetnih gasova svedu na minimum i zaustave i uspore klimatske promjene. Obavezujući za sve zemlje koje su potpisale sporazum, ovaj dokument uliva nadu u bolje sutra i postaje jedan od simbola održivog razvoja i ekološke politike. Sporazum u Parizu potpisan je simbolično 22. aprila 2016. …

Sporazum u Parizu – ekologija ovdje i sada Read More »

Kako puniti baterije?

Iako se već razvijaju ne-litijumske punjive baterije, i dalje velika većina baterija koje koristimo i koje su pristupačne su litijumske ili nikl-kadmijumske.  Milioni nepunjivih baterija se bacaju nakon prvog korištenja bez ikakve procedure zaštite. Svaka baterija sadrži opasne i otrovne materije (živa, kadmijum, litijum, olovo) koje zbog nepravilnog odlaganja dospijevaju u okoliš. Baterije na deponijama …

Kako puniti baterije? Read More »

Uspješno organiziran trening za predstavnike Kantonalnih ministarstava

U Sarajevu je 21. decembra 2021. godine u Hotelu HOLLYWOOD održan trening za predstavnike kantonalnih ministarstava zaštite okoliša. Cilj treninga bio je je predstaviti novi Zakon o zaštiti okoliša, Pravilnike i Uredbe koji su urađeni i usvojeni u 2021. godini, u cilju upoznavanja kantonalnih ministarstava sa odredbama istih u cilju njiihove adekvatne primjene na teritorijama …

Uspješno organiziran trening za predstavnike Kantonalnih ministarstava Read More »

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE (SOP) o kaznenim djelima u oblasti zaštite okoliša, o prekršajima vezanim uz okoliš i o odgovornosti za zaštitu okoliša.

Izrada ovog alata za Bosnu i Hercegovinu predstavlja značajan iskorak u naporima da se upravljanje okolišem približi evropskim praksama i uskladi s njima, te na taj način ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji. Ovaj alat sveobuhvatno analizira procedure u provođenju propisa vezanih za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti. Svrha ovog dokumenta …

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE (SOP) o kaznenim djelima u oblasti zaštite okoliša, o prekršajima vezanim uz okoliš i o odgovornosti za zaštitu okoliša. Read More »

Priručnik i kontrolne liste za provjeru studija o PUO i SPUO

Ovaj Priručnik je napisan s ciljem da pruža smjernice za zainteresiranu javnost i OCD u procesima učešća javnosti prilikom ocjene studija o procjeni uticaja na okoliš i strateškoj procjeni uticaja na okoliš kako bi dali visokokvalitetnu povratnu informaciju o određenoj okolišnoj studiji. Odgovaranjem na komplet pitanja čitatelji bi trebali moći zaključiti koji dijelovi studije nisu …

Priručnik i kontrolne liste za provjeru studija o PUO i SPUO Read More »

Priručnik o pristupu javnosti informacijama o okolišu

Ovaj priručnik, kao i priručnik o učešću javnosti u donošenju odluka o okolišu, predstavlja praktičan vodič za tijela javne vlasti i organizacije civilnog društva uključene u pristupanje informacijama i ustrajanju u procesima učešća javnosti. Pristup informacijama odnosi se i na pravo javnosti da zatraži informacije od tijela javne vlasti kao i na obvezu tijela javne …

Priručnik o pristupu javnosti informacijama o okolišu Read More »

Priručnik o obrazovanju javnosti za podizanje svijesti o okolišu

Kako bi se odgovorilo na potrebe za obukom organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša u Bosni i Hercegovini, izrađen je Pripručnik prilagođenih korisnicima osiguravajući da sadržane lekcije zadovoljavaju specifične potrebe iz BiH. Priručnik za obuku napisan je za članove organizacija civilnog društva koji žele razviti svoje vještine i znanja o ovoj temi. Priručnik …

Priručnik o obrazovanju javnosti za podizanje svijesti o okolišu Read More »