Month: November 2023

NEST Projekat predstavljen u okviru Panela na 105. Rose-Roth seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a

U Sarajevu je u periodu od 14-16 novembra 2023. godine održan trodnevni 105. Rose-Roth seminar Parlamentarne skupštine NATO-a u suorganizaciji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.   Tema seminara bila je “Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan u nestabilnom međunarodnom sigurnosnom okruženju”, a jedan od panela bio je posvećen Klimatskim promjenama i otpornosti Zapadnog Balkana.   …

NEST Projekat predstavljen u okviru Panela na 105. Rose-Roth seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a Read More »

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Priručnika i kontrolnih listi za analizu i provjeru Strudija o PUO i SPUO(REC – 012/2023)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog …

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Priručnika i kontrolnih listi za analizu i provjeru Strudija o PUO i SPUO(REC – 012/2023) Read More »

Održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Proteklu sedmicu u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske održali smo sastanak sa predstavnicima ovog ministarstva u okviru NEST projekta. Tokom sastanka predstavljeni su rezultati do sada realizovanih aktivnosti i usaglašena lista prioriteta koji trebaju biti realizirani do kraja projekta. Osim diskusije o samom NEST projektu diskutovalo se o prioritetnim potrebama …

Održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Read More »