Smjernice za izvještavanje prema Pravilniku o registru zagađivača i zagađivanjima u FBiH

Smjernice za izvještavanje prema Pravilniku o registru zagađivača i zagađivanjima sa indikativnim podlistama zagađujućih supstanci i listama međunarodno prihvaćenih metoda mjerenja pripremljene su u okviru Projekta „NEST Poticanje zaštite okoliša kroz učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u upravljanju okolišem i prevenciju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša – koji implementira Resursni centar za okoliš (REC), a finansira Švedska.

 

Svrha izrade ovih Smjernica je pružanje pomoći operatorima u Federaciji Bosne i Hercegovine da ispune obaveze izvještavanja u skladu sa Pravilnikom o registru zagađivača i zagađenjima okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 11/23) (u daljem tekstu PRTR Pravilnik), kao i da pomogne organizacijama civilnog društva i potencijalnim korisnicima podataka o zagađivanjima da razumiju i upotrijebe podatke za preduzimanje aktivnosti za kontrolu, prevenciju i smanjenje zagađenja okoliša.