Month: September 2023

Smjernice za izvještavanje prema Pravilniku o registru zagađivača i zagađivanjima u FBiH

Smjernice za izvještavanje prema Pravilniku o registru zagađivača i zagađivanjima sa indikativnim podlistama zagađujućih supstanci i listama međunarodno prihvaćenih metoda mjerenja pripremljene su u okviru Projekta „NEST Poticanje zaštite okoliša kroz učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u upravljanju okolišem i prevenciju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša – koji implementira Resursni centar za okoliš (REC), a …

Smjernice za izvještavanje prema Pravilniku o registru zagađivača i zagađivanjima u FBiH Read More »

Održani sastanci sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca

Sastancima koji su održani 12. i 13. 09. 2023. godine sa direktorima Centara za edukaciju sudija i tužilaca iz Republike Srpske i Federacije BiH, g-dinom Tomislavom Čavićem i g-dinom Arbenom Murtezićem, Resursni centar za okoliš nastavlja svoje aktivnosti u okviru NEST projekta. Na sastancima bilo je riječi o aktivnostima i prioritetima u sprovođenju budućih aktivnosti …

Održani sastanci sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Read More »