POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Izmjena u dopuna Zakona o upravljanju otpadom FBiH (REC – 009/2023)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

Predmet nabavke:

Pružanje konsultanstskih usluga za pružanje tehničke asistencije Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za izradu:

  1. Izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom FBiH

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma kroz:

  1. Pripremu teksta izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom.
  2. Pripremu uporednog prikaza o usklađenosti sa Direktivama EU i Izjave o usklađenosti.
  3. Pripremu stručnog obrazloženja koje se šalje Uredu za zakonodavstvo Vlade FBiH
  4. Pripremu skraćene procjene uticaja propisa (RIA).
  5. Analizu svih pristiglih komentara koji su pristigli od strane javnosti u toku javne rasprave i pripremiti za prihvatanje ili odbijanje istih.

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom REC BiH kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Odabrani eksperti radit će u uskoj suradnji sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti na izradi propisa, Federalnog ministarstva okoliša i turizma će nominirati svoje predstavnike koji će aktivno sudjelovati u ovom procesu.

 

Poziv možete preuzeti OVDJE