Month: July 2023

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Izmjena u dopuna Zakona o upravljanju otpadom FBiH (REC – 009/2023)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog …

POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Izmjena u dopuna Zakona o upravljanju otpadom FBiH (REC – 009/2023) Read More »

Organiziran treći trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE

U Sarajevu je početkom Jula 2023. u Hotelu Holiday organiziran treći trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE posvećen temi „TEHNIKE ZAGOVARANJA, LOBIRANJA, PRAĆENJA I KOMUNICIRANJA U PROCESIMA DONOŠENJA OKOLIŠNIH ODLUKA” sa posebnim fokusom na obaveze i izvještavanje prema važnim međunarodnim konvencijama i direktivama koje je BiH ratificitala i preuzela (IED, Aarhuska Konvencija, PRTR protokol, ESPOO …

Organiziran treći trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE Read More »