Organiziran drugi trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE

U Neumu je 28 i 29.06. organiziran drugi trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE posvećen temi „POSTIZANJE OKOLIŠNE ODRŽIVOSTI KROZ PROCESE PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ (EIA) I STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ (SEA)”. Trening je organiziran u okviru projekta “NEST – Poticanje zaštite okoliša kroz učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u upravljanju okolišem i prevenciju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska.
Trening je bio usmjeren na jačanje kapaciteta “grassroot” okolišnih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini o trenutnim praksama vezanim za EIA I SEA u nacionalnom kontekstu i važnosti EIA I SEA kao.alata za upravljanje okolišem koji pomaže u procesima donošenju odluka u oblasti zaštite okoliša. U mnogim aspektima, EIA i SEA procesi predstavljaju inovaciju u upravljanju okolišem jer pokušavaju uspostaviti i razumjeti raspon veza između organizacije i prirodnog i ljudskog okoliša. Oba instrumenta imaju za cilj identificirati, predvidjeti, ocijeniti i ublažiti biofizičke, društvene i druge relevantne učinke na okoliš prije donošenja velikih projektnih odluka.
Osim toga, trening je imao za cilj potaknuti umrežavanje stručnjaka za EIA i SEA i predstavnika OCD kako bi se olakšala razmjena informacija i razvile nove vještine.
Na treningu su predstavljena iskustva OCD iz BiH i iz susjedinih zemalja Republike Hrvatske @EKOINVEST i Crne Gore @GREENHOME o implementaciji i praksama EIA i SEA u ovim zemljama.
Trening je pružio informacije o najnovijem razvoju pravne stečevine EU o okolišu i pojedinim slučajevima Suda pravde EU s posebnim naglaskom na Direktive o EIA i SEA.
Polaznici treninga razmijenili su iskustva u primjeni najboljih praksi za sudjelovanje javnosti i međusektorsku suradnju u područjima EIA i SEA koje će im u budućnosti omogućiti učinkovito vođenje i savjetovanje u procesima donošenja odluka za EIA i SEA.
Naša akademija nastavlja se u Septembru!!!