Organiziran prvi trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE

U Sarajevu je 07 i 08.06. u Hotelu HILLS organiziran prvi trening u sklopu MASTERCLASS OKOLIŠNE AKADEMIJE posvećen temi „PRAVNE MOGUĆNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA KROZ PRIMJENU AARHUSKE KONVENCIJE”. Trening je organiziran u okviru projekta “NEST – Poticanje zaštite okoliša kroz učinkovitije sudjelovanje civilnog društva u upravljanju okolišem i prevenciju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska.
Trening je bio usmjeren na jačanje kapaciteta “grassroot” okolišnih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini za efikasnije ostvarivanje njihovih misija u oblasti zaštite okoliša kroz tri glavna stuba Aarhuske konvencije (pristup informacijama, učešće javnosti i pristup pravdi) koji su temeljna baza za učešće javnosti u procesima donošenja okolišnih odluka. Od izuzetne je važnosti da okolišne OCD budu upoznate s pravima koja proizlaze iz nacionalnih propisa utemeljenih na Aarhuskoj konvenciji. Praćenje provedbe prava koja proizle iz Aarhuske konvencije uglavnom je svedeno na OCD i upravo one svojim djelovanjem na tom području brinu da se prava u praksi i poštuju. Međutim, sudska praksa na tom području još je slaba. Da bi se potaknulo korištenje pravnih instrumenata u zaštiti okoliša, OCD moraju biti upoznate s pravima na pristup informacijama i sudjelovanje u donošenju odluka na području zaštite okoliša, kao i o pravnim mogućnostima i kako se njima koristiti. Ponekad se pravo na informiranje i sudjelovanje ne mogu ostvariti bez pristupa pravosuđu.
Na treningu su svoja iskustva predstavili kako organizacije iz Bosne i Hercegovine tako i iz drugih zemalja: Albanija, Bugarska, Turska, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija o korištenju pravnih alata i napretku u implemenetaciji Aarhuske konvencije u ovim zemljama. Polaznici treninga razmijenili su iskustva u primjeni najboljih praksi za sudjelovanje javnosti i međusektorsku suradnju u odgovornom upravljanju prirodnim resursima.
Posebno nam je zadovoljstvo što je sa nama bila i svoje iskustvo podijelila Maida Bilal iz Fondacija Krug života Kruščica dobitnica ZELENOG NOBELA Goldman Environmental Prize
Drago nam je da se nove organizacije pridružuju našim treninzima. Umrežavamo se, širimo naše pozitivne ideje i kreiramo nove inicijative za bolje očuvanje okoliša u BiH.
Nastavljamo našu priču uskoro i vidimo se na narednom treningu!!!