Drugi trening za kantonalna ministarstva zaštite okoliša

Naš drugi trening i konsultativni sastanak sa kantonalnim ministarstvima zaštite okoliša održan je danas u Sarajevu.
Proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji jedan je od glavnih pokretača reformi u oblasti okoliša, što se u najvećoj mjeri odnosi na harmonizaciju domaćeg zakonodavstva s EU acquis.
Razgovarali smo o donesenim Uredbama u FBiH, poteškoćama u implemenetaciji na nivou kantona, nedoumicama, novinama i izazovima koje reforme nose. Reforme u procesu pristupanja su “skupe”, zahtijevaju edukaciju i stručno znanje svih učesnika u procesu.
U posljednjih nekoliko mjeseci od početka ovog procesa napravljeni su značajni koraci u usklađivanju zakonodavstva FBiH sa EU acquis.
Do danas je doneseno 6 novih propisa (Uredbi i Pravilnika) kojima se zakonodavstvo FBiH usklađuje sa četiri veoma važne Direktive (EIA, SEA, IED i SEVESO).
Proces još uvijek nije završen, ali svi imaju zajedničko opredjeljenje za kreiranje boljih uvjeta za zaštitu okoliša u FBiH.