Month: April 2022

Drugi trening za kantonalna ministarstva zaštite okoliša

Naš drugi trening i konsultativni sastanak sa kantonalnim ministarstvima zaštite okoliša održan je danas u Sarajevu. Proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji jedan je od glavnih pokretača reformi u oblasti okoliša, što se u najvećoj mjeri odnosi na harmonizaciju domaćeg zakonodavstva s EU acquis. Razgovarali smo o donesenim Uredbama u FBiH, poteškoćama u implemenetaciji na nivou …

Drugi trening za kantonalna ministarstva zaštite okoliša Read More »

Nastavak aktivnosti na izradi Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš

U prethodnoj sedmici održali smo drugi satanak radne grupe za izradu Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš u FBiH. Sa Prof.dr. Slavko Bogdanović revidirali smo prvi nacrt teksta Uredbe i diskutovali o potencijalnim poteškoćama sa kojima se institucije mogu susresti tokom implemenetacije obzirom da je ovo propis koji FBiH do sada nije imala. Osim …

Nastavak aktivnosti na izradi Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš Read More »