Sastanak radne grupe za izradu Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš u FBiH

U prethodnoj sedmici održali smo sastanak radne grupe za izradu Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš u FBiH. Akt koji FBiH do sada nije imala, akt koji će zasigurno iziskivati dodatne edukacije vezano za svrhu i koristi primjene tog postupka. Važno je, shvatiti da taj složeni i skupi postupak nije još samo jedan dodatni …

Sastanak radne grupe za izradu Uredbe o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš u FBiH Read More »