Trening za okolišne inspektore

U Sarajevu je proteklu sedmicu održan trening i konsultativna radionica sa predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Cilj treninga i konsultacija bio je je predstaviti novi Zakon o zaštiti okoliša, Pravilnike i Uredbe koji su urađeni i usvojeni u 2021. godini. Pored toga trening  je imao za cilj razmijeniti informacije sa nadležnim inspektorima zaštite okoliša o primjeni novih propisa, izazovima sa kojima se susreću u primjeni istih, a diskutovana je i potreba za određenim izmjenama i dopunama donesenih propisa kako bi implemenetacija istih bila nesmetana i provodiva.

Trening je zvanično otvorila direktorica REC-a, gđa. Lejla Šuman koja je iskazala zahvalnost Vladi Švedske na ogromnoj podršci koju pruža kako nadležnim institucijama u oblasti zaštite okoliša u poboljšanju okolišnog zakonodavstva.

Nakon uvodnog otvaranja, učesnicima se obratio i gdin Stjepan Matić, pomoćnik ministrice za sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije u Federalnom ministarstvu okoliša in turizma koji je pozdravio je sve prisutne i istakao značaj i organizavanje ovog prvog u nizu sastanaka i treninga koji će biti organizirani a koji će doprinositi otklanjanju mnogih nedoumica vezanih za Zakon o zaštiti okoliša. Istakao je da je neminovno raditi na izmjenama i dopunama Zakona kroz određene amandmane kao i predlaganju konstruktivnih prijedloga a u cillju izmjene navedenog Zakona. Također je istakao je da je dosadašnja tehnička podrška REC BiH veoma korisna iz razloga nedostatka stručnog kadra u FMOiT te da je započeti proces izrade podzakonske regulative već dao rezultate jer su se i tokom izrade podzakonske regulative uvidjeli nedostatci Zakona o zaštiti okoliša čije će izmjene i dopune morati uslijediti.

Poslije uvodnih izlaganja prisutnima se, obratio gdin. Ejub Salkić, Glavni urbanistički inspektor, pri federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Gdin. Salkić je istakao značaj projekta i činjenicu da je tehnička pomoć koju je omogućila Vlada Švedske i REC potpuno u skladu sa potrebama Ministarstva. Gdin. Salkić je u daljem izlaganju spomenuo nedoumice vezane za novi Zakon o zaštite okoliša kao i izazove i poteškoće sa kojima se inspektori susreću tokom obavljanja inspekcijskog nadzora. Osim gospodina Salkića, svoje nedoumice istakli su i drugi inspektori zaštite okoliša koji su prisustvovali treningu.

Trening je završen sa puno konstruktivnih prijedloga koji će doprinjeti boljem funkcioniranju inspekcije i provedbi okolišnih propisa primjenom pojednostavnjenih radnih metoda i praksi koje su u skladu sa standardima EU i koji će doprinjeti poboljšanju okolišnog zakonodavstva u Federaciji BiH.