Month: February 2022

Trening za okolišne inspektore

U Sarajevu je proteklu sedmicu održan trening i konsultativna radionica sa predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Cilj treninga i konsultacija bio je je predstaviti novi Zakon o zaštiti okoliša, Pravilnike i Uredbe koji su urađeni i usvojeni u 2021. godini. Pored toga trening  je imao za cilj razmijeniti informacije sa nadležnim inspektorima zaštite okoliša …

Trening za okolišne inspektore Read More »

Održan konsultativni sastanak sa predstavnicima entitetskih ministarstava i sastanci radnih grupa za izradu propisa u Republici Srpskoj

U Banja Luci su, u periodu 27-29 januara održani sastanci u okviru NEST projekta koji finansira Švedska. Sastanak predstavnika entitetskih ministarstava organiziran je sa ciljem diskusije o stepenu ujednačenosti i harmoniziranosti entitetskih propisa međusobno i sa Direktivama EU (EIA, SEA, IED i SEWESO). Osim usklađivanja sa propisima EU jednako je važna harmonizacija propisa između entiteta …

Održan konsultativni sastanak sa predstavnicima entitetskih ministarstava i sastanci radnih grupa za izradu propisa u Republici Srpskoj Read More »