Kako puniti baterije?

Iako se već razvijaju ne-litijumske punjive baterije, i dalje velika većina baterija koje koristimo i koje su pristupačne su litijumske ili nikl-kadmijumske.  Milioni nepunjivih baterija se bacaju nakon prvog korištenja bez ikakve procedure zaštite.

Svaka baterija sadrži opasne i otrovne materije (živa, kadmijum, litijum, olovo) koje zbog nepravilnog odlaganja dospijevaju u okoliš. Baterije na deponijama zagađuju zemljište, potom materije iz baterija dospijevaju u vodu ili reaguju i isparavaju i odlaze u vazduh.

Nakon što materije dospiju iz baterija u zemljište, vodu i vazduh u mogućnosti su da uđu u biljke preko koijrena, pa potom i u životinje i ljude.

Koje se baterije mogu puniti?

Ovo je veoma jednostavno – na baterijama koje su punjive piše „rechargeable“ ili „recharge“. Ostale, na kojima ne piše ništa slično (alkalne baterije ili one na kojima piše da nisu punjive) ne mogu se puniti. Čak je i opasno puniti ih, jer mogu eksplodirati ili otopiti se.

Baterije funkcionišu tako što se elektroni kreću između elektroda. Primarne (jednokratne, nepunjive) baterije ne mogu se puniti jer se njihovim korištenjem uništavaju elektrode – zbog trošenja ili taloženja hemijskih produkata. Pravljenjem elektroda od određenih materijala, baterije postaju punjive. Proces punjenja, naravno, nije besprijekoran. Zbog toga se ni punjive baterije ne mogu koristiti zauvijek, ali naravno mogu znatno duže od nepunjivih.

Čime punimo baterije?

Baterije se pune posebnim punjačima za baterije koji mogu imati jedno, dva ili čak na desetine mjesta (eng. slot). U odnosu na kapacitet i brzinu punjenja određena je i cijena. Za prosječno domaćinstvo potreban je punjač sa 2 mjesta. Noviji punjači imaju i indikator punjenja (kao na fotografiji), što je naročito korisno prilikom korištenja punjača. Indikator svjetli kada su baterije pune i spremne na korištenje.

Izvor: www.farnell.com

Cijena?

Obične, nepunjive baterije mogu koštati i duplo manje od punjivih. Međutim, s obzirom na to da se punjive baterije više puta koriste – taj trošak se isplati, a naročito ako uzmemo u obzir da se kod punjivih baterija značajno smanjuje količina otpada koju stvaramo. Godišnje svijet iskoristi više od 60.000 tona litijuma, uglavnom za baterije. Ovih tempom, rezerve će biti iscrpljene za manje od pola vijeka.

Imajući u vidu sve navedene informacije, može se reći da su punjive baterije i punjač za baterije dobra investicija u cilju zaštite okoliša.