STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE (SOP) o kaznenim djelima u oblasti zaštite okoliša, o prekršajima vezanim uz okoliš i o odgovornosti za zaštitu okoliša.

Izrada ovog alata za Bosnu i Hercegovinu predstavlja značajan iskorak u naporima da se upravljanje okolišem približi evropskim praksama i uskladi s njima, te na taj način ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji. Ovaj alat sveobuhvatno analizira procedure u provođenju propisa vezanih za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti. Svrha ovog dokumenta je olakšati prepoznavanje, otkrivanje, istraživanje i procesuiranje krivičnih djela protiv okoliša u skladu s odredbama okolišnog i krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Namijenjen je svim nadležnim ministarstvima, inspekcijama i ostalim institucijama koji imaju ulogu u zaštiti okoliša.