Priručnik o obrazovanju javnosti za podizanje svijesti o okolišu

Kako bi se odgovorilo na potrebe za obukom organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša u Bosni i Hercegovini, izrađen je Pripručnik prilagođenih korisnicima osiguravajući da sadržane lekcije zadovoljavaju specifične potrebe iz BiH. Priručnik za obuku napisan je za članove organizacija civilnog društva koji žele razviti svoje vještine i znanja o ovoj temi. Priručnik sadrži sažetu raspravu o predmetu, ideje i lekcije o tome kako se materijal može dalje koristiti u aktivnostima jačanja svijesti javnosti.

Svrha ovog Priručnika je osnažiti organizacije civilnog društva i pomoći im da ostvare svoj potencijal kao učinkoviti aktivisti za podizanje ekološke svijesti, kao i pobornici znanja, pozitivnih stavova prema okolišu i kompetencije u vještinama građanskog djelovanja.