Priručnik i kontrolne liste za provjeru studija o PUO i SPUO

Ovaj Priručnik je napisan s ciljem da pruža smjernice za zainteresiranu javnost i OCD u procesima učešća javnosti prilikom ocjene studija o procjeni uticaja na okoliš i strateškoj procjeni uticaja na okoliš kako bi dali visokokvalitetnu povratnu informaciju o određenoj okolišnoj studiji. Odgovaranjem na komplet pitanja čitatelji bi trebali moći zaključiti koji dijelovi studije nisu u skladu sa standardima najboljih praksi i koje informacije nedostaju ili nisu pravilno procijenjeni. Publikacija je prvenstveno namijenjena predstavnicima okolišnih OCD ali i svim drugim zainteresovanim stranama, poput investitora, organizacija koje razvijaju i upravljaju projektima, predstavnika javnih ustanova (koje imaju interes da djeluju radi poboljšanja životne sredine, otvorenijeg i demokratičnijeg društva) takođe mogu ovdje pronaći nešto interesantno.