Month: December 2021

Uspješno organiziran trening za predstavnike Kantonalnih ministarstava

U Sarajevu je 21. decembra 2021. godine u Hotelu HOLLYWOOD održan trening za predstavnike kantonalnih ministarstava zaštite okoliša. Cilj treninga bio je je predstaviti novi Zakon o zaštiti okoliša, Pravilnike i Uredbe koji su urađeni i usvojeni u 2021. godini, u cilju upoznavanja kantonalnih ministarstava sa odredbama istih u cilju njiihove adekvatne primjene na teritorijama …

Uspješno organiziran trening za predstavnike Kantonalnih ministarstava Read More »

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE (SOP) o kaznenim djelima u oblasti zaštite okoliša, o prekršajima vezanim uz okoliš i o odgovornosti za zaštitu okoliša.

Izrada ovog alata za Bosnu i Hercegovinu predstavlja značajan iskorak u naporima da se upravljanje okolišem približi evropskim praksama i uskladi s njima, te na taj način ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji. Ovaj alat sveobuhvatno analizira procedure u provođenju propisa vezanih za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti. Svrha ovog dokumenta …

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE (SOP) o kaznenim djelima u oblasti zaštite okoliša, o prekršajima vezanim uz okoliš i o odgovornosti za zaštitu okoliša. Read More »

Priručnik i kontrolne liste za provjeru studija o PUO i SPUO

Ovaj Priručnik je napisan s ciljem da pruža smjernice za zainteresiranu javnost i OCD u procesima učešća javnosti prilikom ocjene studija o procjeni uticaja na okoliš i strateškoj procjeni uticaja na okoliš kako bi dali visokokvalitetnu povratnu informaciju o određenoj okolišnoj studiji. Odgovaranjem na komplet pitanja čitatelji bi trebali moći zaključiti koji dijelovi studije nisu …

Priručnik i kontrolne liste za provjeru studija o PUO i SPUO Read More »

Priručnik o pristupu javnosti informacijama o okolišu

Ovaj priručnik, kao i priručnik o učešću javnosti u donošenju odluka o okolišu, predstavlja praktičan vodič za tijela javne vlasti i organizacije civilnog društva uključene u pristupanje informacijama i ustrajanju u procesima učešća javnosti. Pristup informacijama odnosi se i na pravo javnosti da zatraži informacije od tijela javne vlasti kao i na obvezu tijela javne …

Priručnik o pristupu javnosti informacijama o okolišu Read More »

Priručnik o obrazovanju javnosti za podizanje svijesti o okolišu

Kako bi se odgovorilo na potrebe za obukom organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša u Bosni i Hercegovini, izrađen je Pripručnik prilagođenih korisnicima osiguravajući da sadržane lekcije zadovoljavaju specifične potrebe iz BiH. Priručnik za obuku napisan je za članove organizacija civilnog društva koji žele razviti svoje vještine i znanja o ovoj temi. Priručnik …

Priručnik o obrazovanju javnosti za podizanje svijesti o okolišu Read More »

Priručnik o učešću javnosti u procesima donošenja okolišnih odluka

Od momenta osnivanja REC ima važnu ulogu u podržavanju demokratije u oblasti zaštite okoliša, stvaranju uslova za poboljšanje transparentnosti u donošenju odluka o okolišu u Bosni i Hercegovini i šire. REC neprestano jača kapacitete organa vlasti u resoru zaštite okoliša da ispunjavaju svoje obaveze, kao i kapacitete civilnog društva da efikasnije učestvuju u procesima i …

Priručnik o učešću javnosti u procesima donošenja okolišnih odluka Read More »

Priručnik za okolišno umrežavanje

Ovaj Priručnik istražuje koncept umrežavanja posebno se fokusirajući na suzbijanje ekološkog kriminala. Priručnik sadrži diskusiju o brojnim definicijama i operativnim pravilima i ide šire u praktičnom kontekstu kao što je rad Radne grupe za nacionalnu bezbijednost okoliša (NEST – Interpol) Saradnja je ključni element u razvoju organizacija. Saradnja,naravno,podrazumijeva više od diskusije među zaposlenima. To je …

Priručnik za okolišno umrežavanje Read More »