Month: September 2021

Uspješno održan sastanak sa ministricom Srebrenkom Golić i suradnicima

Sa ministricom Srebrenkom Golić i suradnicima iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske razgovarali smo o početku aktivnosti u Republici Srpskoj u okviru NEST projekta. U okviru projekta bit će pružena tehnička i stručna podrška nadležnom ministarstvu u cilju poboljšanja pravnog okvira u oblasti zaštite životne sredine. To će rezultirati većim stepenom …

Uspješno održan sastanak sa ministricom Srebrenkom Golić i suradnicima Read More »

Održan sastanak sa predstavnicima Vlade Brčko distrikta

Sa predstavnicima Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove/pododjeljenja za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline Vlade Brčko Distrikta održali smo uvodni sastanak. Tokom sastanka predstavnici nadležnog odjeljenja su upoznati sa NEST projektom i komponentama koje se odnose na pružanje tehničke podrške institucijama/nadležnim ministarstvima u procesu donošenja novih zakona i podzakonskih akata iz oblasti okoliša. …

Održan sastanak sa predstavnicima Vlade Brčko distrikta Read More »

Ministrica dr. Edita Đapo sa direktoricom REC-a Lejlom Šuman razgovarala o implemenetaciji NEST projekta

Federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo razgovarala je u Sarajevu sa direktoricom Resursnog centra za okoliš (REC) gđom. Lejlom Šuman o implementaciji projekta “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansira Vlada Švedske. Gospođa Šuman istakla da da će u okviru projekta biti pružena tehnička i stručna …

Ministrica dr. Edita Đapo sa direktoricom REC-a Lejlom Šuman razgovarala o implemenetaciji NEST projekta Read More »